Shockschade en affectieschade

Het kan voorkomen dat u getuige bent een ernstig ongeval of iemand verliest waarvan u veel houdt. In dat geval kunt u te maken krijgen met shock- en affectieschade.

Het is mogelijk dat iemand psychisch leed ondervindt, doordat hij of zij een ernstig ongeval heeft zien gebeuren of direct met de ernstige gevolgen van een ongeval wordt geconfronteerd. In dat geval kan sprake zijn van shockschade.

Met affectieschade wordt bedoeld: schade als gevolg van verdriet als een naaste overlijdt of ernstig gewond raakt bij een ongeval.

Voor shockschade kunt u onder bepaalde voorwaarden schade claimen. U kunt niet een ander aansprakelijk stellen voor affectieschade.

Vraag onze letselschade-experts om uitleg over de voorwaarden en het onderscheid.

Gepost op