Letselschade

LetselschadeWat is letselschade? Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van een voorval, waarbij u letsel hebt opgelopen, én waarvoor een ander aansprakelijk is.

Hebt u letselschade opgelopen? Dan wilt u waarschijnlijk deze schade vergoed krijgen van de partij die u de schade heeft berokkend. Gelukkig zijn de meeste particulieren en bedrijven in Nederland verzekerd tegen zulke schadeclaims.

De wet stelt wel een aantal voorwaarden aan de schadevergoeding. Wij geven hier een korte uitleg. Uw letselschadejurist geeft u graag een toelichting.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

Om voor letselschadevergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.

Toerekenbare tekortkoming
Een toerekenbare tekortkoming ontstaat wanneer een partij zijn verplichting uit een overeenkomst niet, niet goed of niet op tijd nakomt. Denk aan een werkgever die verplicht is te zorgen voor een veilige werkomgeving. Die verplichting is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst die hij met zijn werknemers heeft. Zorgt de werkgever niet (goed) voor de veiligheid van zijn werknemers en ontstaat hierdoor een ongeval, dan schiet de werkgever tekort. En dat is hem aan te rekenen.

Onrechtmatige daad
Bij een onrechtmatige daad gaat er iets verkeerd, maar bestaat er geen verplichting uit een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval. De fietser en de automobilist die met elkaar in botsing komen, hebben niet een ‘verkeersovereenkomst’ met elkaar gesloten. Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval is daarom bijna altijd op basis van onrechtmatige daad.

Er is sprake van een onrechtmatige daad als een ander – zonder dat er een overeenkomst is – verwijtbaar onrechtmatig heeft gehandeld. Om die ander aansprakelijk te kunnen stellen moet er: – door het handelen van die ander schade zijn ontstaan; én – een oorzakelijk verband bestaan tussen die handeling (de onrechtmatige daad) en de opgelopen schade. We noemen dat het causaal verband.

Schuldaansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid

Wie kunnen er aansprakelijk worden gesteld? Als iemand geen schuld heeft aan het ongeval, is het dan toch mogelijk om schade vergoed te krijgen? Ja, soms is er sprake van risicoaansprakelijkheid.

Een hondenbezitter heeft misschien geen directe schuld aan de schade die het dier bij een ander veroorzaakt, maar hij is toch aansprakelijk voor de (onverwachte) gedragingen van zijn dier. Dat is het risico dat hij draagt. Ook ouders van kinderen tot 14 jaar kunnen op grond van risicoaansprakelijkheid verplicht zijn om de schade te vergoeden die hun kind heeft veroorzaakt.

Letselschade bewijzen

U claimt dat u recht hebt op schadevergoeding omdat u letselschade hebt opgelopen. U bent wettelijk verplicht om te bewijzen dat u die letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander. Soms is dat relatief eenvoudig; een gebroken pols na een botsing. Maar het gebeurt regelmatig dat de letselschade pas zichtbaar wordt als het ongeval al langer geleden is; rugklachten, hoofdpijnklachten, concentratieproblemen. Om te bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor uw klachten wordt dan veel ingewikkelder en is werk voor specialisten.

De specialisten van B&O Letselschade geven u graag uitleg over de voorwaarden voor schadevergoeding. Onze juristen en experts hebben allemaal minimaal 15 jaar ervaring. Zij beoordelen graag of u een zaak hebt.

Bel ons daarvoor op 085-8771774 of vul het contactformulier in.