Auto-ongeluk gehad

Auto-ongeluk letselschadeHebt u als gevolg van een auto-ongeluk letsel, zoals lichamelijke en/of psychische klachten opgelopen? Dan kunt u de letselschade claimen, u hebt recht op een schadevergoeding. Als u betrokken raakt bij een auto-ongeluk komt er vaak veel op u af. Allereerst is er de schrik en misschien ook wel lichamelijk letsel. Daarnaast moet u gelijk bewijzen gaan verzamelen van het ongeval om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen. U dient de juiste juridische beslissingen te nemen. Dit kunt u niet alleen. Neem daarom contact op met een specialist van B&J Letselschade voor gratis juridische bijstand in de regio Amsterdam.

Wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft, terwijl u zich kunt richten op uw herstel. Dit kost u helemaal niets, aangezien onze kosten tevens worden verhaald op de veroorzaker (diens verzekeringsmaatschappij) van het auto-ongeluk.

Aansprakelijkheid letselschade auto-ongeluk

Wie aansprakelijk gesteld kan worden voor letselschade bij een auto-ongeluk is afhankelijk van een aantal factoren. Is iemand anders de veroorzaker? Is het een eenzijdig auto-ongeluk geweest, waardoor u zelf schuldig bent? Was u inzittende tijdens het auto-ongeluk? Zijn er meerdere partijen betrokken bij het auto-ongeluk? We zullen ze nader toelichten.

 • Een ander is de veroorzaker van het auto-ongeluk. Als u betrokken bent geraakt bij een aanrijding met de auto is de kans aanwezig dat u letselschade lijdt. U kunt dan direct de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij aansprakelijk stellen en hierop de letselschade verhalen. Het is niet nodig om degene van het motorvoertuig dat u aanreed zelf aansprakelijk te stellen, omdat u op grond van de Nederlandse Wet een rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar hebt.
 • Een eenzijdig auto-ongeluk. Bij een eenzijdig auto-ongeluk zijn er geen anderen bij betrokken en bent u meestal zelf schuldig. Indien u een SVI-verzekering (schadeverzekering inzittenden) hebt afgesloten, dan kunt u uw letselschade op deze verzekering verhalen. Een voorbeeld hiervan is dat u door eigen schuld tegen een boom rijdt.
 • Inzittende tijdens auto-ongeluk. Als u inzittende van een auto was en een ander voertuig een aanrijding heeft veroorzaakt, kunt u bij deze veroorzaker uw letselschade verhalen. Is de bestuurder van de auto, waar u met meereed, de veroorzaker van het auto-ongeluk? Dan kunt u uw letselschade op de (WA-verzekering van de) bestuurder verhalen.
 • Meerdere partijen betrokken bij het auto-ongeluk. Het kan gebeuren dat er meerdere partijen bij een verkeersongeval betrokken zijn. Niet altijd is dan direct duidelijk wie schuldig is en wie dus aansprakelijk gesteld kan worden. Soms zijn zelfs meerdere partijen schuldig. Nederlandse autoverzekeraars hebben afgesproken dat de auto die geen schuld heeft, de schuldloze derde, direct de letselschade kan claimen. Er hoeft dan niet eerst uitgezocht te worden welk van de andere voertuigen het auto-ongeluk nu eigenlijk heeft veroorzaakt.

Dader auto-ongeluk onbekend

In sommige gevallen is niet bekend bij wie u uw letselschade kunt verhalen na een auto-ongeluk. Dit komt bijvoorbeeld voor als de dader na het ongeval is doorgereden. Veel slachtoffers denken dan dat zij nergens hun letselschade kunnen verhalen. Immers, geen aansprakelijke tegenpartij betekent geen schadevergoeding. Niets is minder waar, want u kunt wel degelijk uw letselschade verhalen, namelijk bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Hebt u behoefte aan juridisch advies en gratis hulp in Amsterdam, omdat u betrokken bent geweest bij een auto-ongeluk en letselschade heeft opgelopen? Neem dan vandaag nog contact op met ons letselschadebureau.

Letselschadevergoeding auto-ongeluk; waaruit bestaat deze?

Als u betrokken raakt bij een auto-ongeluk, krijgt u vrijwel altijd te maken met extra kosten. Om niet in de financiële problemen te komen, is het verstandig om snel een schadevergoeding te eisen. Omdat u niet altijd direct in staat bent dit zelf te doen, kunt u de hulp inschakelen van een letselschade advocaat of –expert. Zij claimen waar u recht op heeft. Een schadevergoeding kan onder meer uit de volgende bedragen bestaan:

 • Medische kosten en kosten die gepaard gaan met een ziekenhuisopname of een opname in een revalidatiecentrum.
 • Reiskosten, omdat u bijvoorbeeld wekelijks een arts moet bezoeken.
 • Extra kosten thuis, omdat u niet alles meer zelf kan. Denk aan het huishouden, de tuin, boodschappen doen, onderhoud.
 • Inkomensderving. Als u door het auto-ongeluk dusdanige klachten heeft overgehouden waardoor u minder of niet meer kunt werken, lijdt u verlies aan verdienvermogen.
 • Gemiste pensioenopbouw.
 • Een vergoeding voor alle kosten die u zonder het auto-ongeluk niet gehad zou hebben.
 • Smartengeld, ofwel een financiële vergoeding voor gederfde of nog te derven levensvreugde.

De hoogte van uw schadevergoeding na een auto-ongeluk hangt van vele factoren af. Ook de ernst van uw letsel, de duur van het herstel en de mate van arbeidsongeschiktheid spelen een grote rol. Wanneer u een specialist van B&J Letselschade inschakelt weet u snel waar u recht op heeft. Wij kijken samen met u wat de schade is, maken hier een totaalberekening van en gaan vervolgens deze schade bij de aansprakelijke tegenpartij claimen.

Whiplash na auto-ongeluk

Een kop-staart aanrijding leidt vaak tot een whiplash. Wanneer u binnen de bebouwde kom of op de snelweg van achteren wordt aangereden door een ander voertuig, kunt u whiplashklachten aan dit auto-ongeluk overhouden. Indien u de volgende klachten herkent, dient u zo snel mogelijk uw huisarts te bezoeken. Een snelle behandeling is van groot belang, want hoe langer de whiplash klachten bestaan, des te moeilijker wordt het om deze te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Neem daarom direct contact op met uw huisarts bij de volgende klachten na een kop-staartbotsing:

 • Hoofdpijn en/of pijn in de nek
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen en vergeetachtigheid
 • Pijn in de schouder en/of bovenrug
 • Tintelingen in de handen

Bent u betrokken geweest bij een kop-staartbotsing en hebt u whiplash klachten? Neem dan niet alleen direct contact met uw huisarts op. Schakel ook een deskundig letselschadebureau in. Wij helpen u gratis.

Rechtsbijstand na auto-ongeluk

B&J Letselschade is ervaren, bekwaam en kan u bijstaan met juridisch advies en begeleiding. Wij weten dat een auto-ongeluk uw leven drastisch kan veranderen. Niet alleen lichamelijk, ook psychisch heeft een ongeval een behoorlijke impact. Daarnaast krijgt u ook vrijwel direct met extra kosten te maken. Om financiële problemen te voorkomen na een auto-ongeluk, doet u er goed aan om onze ervaren letselschade specialist een schadevergoeding in te laten dienen. In de meeste gevallen kost dit u helemaal niets.