Bij wie schade claimen na een auto-ongeluk?

Auto-ongeluk schade claimenIedereen die als automobilist aan het verkeer deelneemt loopt het risico om betrokken te raken bij een auto-ongeluk. Onoplettendheid van een medeweggebruiker, slecht wegdek of een technisch mankement aan één van de betrokken voertuigen kunnen uw leven in een aantal seconden totaal veranderen. Verwondingen en fikse materiele schade na een auto-ongeluk zadelen u in één klap op met hoge kosten en een lange herstelperiode.

U kunt alle schade claimen bij de aansprakelijke partij. Wie de aansprakelijke partij is, hangt af van de toedracht van het auto-ongeluk en wettelijke regels die van toepassing zijn in uw geval. Omdat schade claimen na een auto-ongeluk waarbij u gewond bent geraakt veel kennis en ervaring vereist, is het verstandig om u juridisch bij te laten staan door ons letselschadebureau. Als de tegenpartij aansprakelijk is, kunnen wij kosteloos uw schade claimen. Wij bezoeken u thuis in Amsterdam en omstreken.

Schade claimen na een auto-ongeluk

Bent u door het auto-ongeluk gewond geraakt, dan kan de hoogte van uw letselschade behoorlijk oplopen. Denk alleen al aan de medische kosten bij ernstig letsel en forse schade aan uw auto. Naast deze directe kosten kunt u waarschijnlijk nog meer schade claimen. Doordat u na het ongeval niet of minder kunt werken, loopt u inkomen mis en misschien moet u wel een hulp in de huishouding inhuren omdat u tijdelijk minder mobiel bent. U kunt in principe alle schade claimen die het gevolg is van het auto-ongeluk. Als u door uw letselschade psychische problemen ervaart of als er sprake is van gederfde levensvreugde, kunt u ook immateriële schade claimen bij de aansprakelijke partij. Ons letselschadebureau helpt u kosteloos bij het berekenen van schadevergoeding en smartengeld, waarna wij deze schade claimen bij de aansprakelijke partij.

Wie is aansprakelijk na auto-ongeluk?

Wilt u schade claimen na een auto-ongeluk, dan dient u zich middels een aansprakelijkstelling te melden bij de aansprakelijke partij. Erkent deze niet direct schuld, dan kan er nader onderzoek naar de toedracht worden gedaan. Om vast te stellen wie aansprakelijk is voor uw letselschade wordt er dan een aansprakelijkheidsonderzoek verricht. Afhankelijk van factoren zoals schuldvraag, regelgeving en andere omgevingsfactoren wordt bepaald wie aansprakelijk is en wie welke schade moet betalen..

Bij het bepalen van aansprakelijkheid wordt dus de exacte toedracht onderzocht. Hieronder leest u wie schade kan claimen na een auto-ongeluk.

Aangereden door andere motorvoertuig

Als er een ander motorvoertuig betrokken is bij een auto-ongeluk, is diegene aansprakelijk die het ongeval heeft veroorzaakt. Als de tegenpartij aantoonbaar verkeersregels heeft overtreden, dan kunt u deze bestuurder aansprakelijk stellen. Bij verkeersongevallen tussen twee motorvoertuigen is het ook mogelijk om direct uw schade te claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij. U hoeft zich dan niet eerst tot de bestuurder te wenden. Bij ernstig letsel is het verplicht om de politie in te schakelen. Ons letselschadebureau kan het proces-verbaal opvragen en als bewijsmateriaal opvoeren om de wederpartij aansprakelijk te stellen en uw schade te claimen.

Van achteren aangereden door ander motorvoertuig

Een auto-ongeluk waarbij u van achteren bent aangereden wordt ook wel een kop-staartbotsing genoemd. Een kop-staartbotsing gebeurt vaak op het moment dat u staat te wachten voor een verkeerslicht, in een file rijdt of als u op een hoofdweg wilt afslaan. Wettelijk gezien is de bestuurder van het achterste voertuig aansprakelijk voor uw letselschade. Het is vaak vrij moeilijk voor de aansprakelijke partij om onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Veroorzaker auto-ongeluk doorgereden of onverzekerd

Als de veroorzaker van het auto-ongeluk onbekend is doordat hij is doorgereden na het ongeval, dan kunt u hem niet aansprakelijk stellen. Als de dader niet te achterhalen is, kunt u echter toch schade claimen. Dit geldt ook als de aansprakelijke partij een auto-ongeluk heeft veroorzaakt met een onverzekerd voertuig. Voor slachtoffers van verkeersongevallen waarbij de aansprakelijke partij onverzekerd was of is doorgereden, is het Waarborgfonds Motorverkeer in het leven geroepen. U kunt schade claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer als u kunt aantonen er alles aan gedaan te hebben om de identiteit van de dader te achterhalen. Om schade te claimen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, is het verplicht om binnen 14 dagen na het auto-ongeluk aangifte te doen bij de politie.

Auto-ongeluk tijdens werktijd

Bij een auto-ongeluk tijdens werktijd, spreken we over een bedrijfsongeval. Ook als u het auto-ongeluk zelf veroorzaakt heeft, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Als u zich namelijk per auto moet verplaatsen om werkzaamheden voor uw werkgever uit te voeren, dan geldt er een wettelijke zorgplicht van de werkgever. De werkgever is daarom in de meeste gevallen aanvullend verzekerd voor bedrijfsongevallen met dienstauto’s. Als een derde partij schuldig is aan het auto-ongeluk, kunt u schade claimen bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Auto-ongeluk door slecht wegdek

Als u een eenzijdig auto-ongeluk of aanrijding met een ander voertuig veroorzaakt door slecht wegdek, dan kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Het is in dit geval van groot belang dat u voldoende bewijsmateriaal verzamelt om aan te tonen dat het slechte wegdek de oorzaak was van het auto-ongeluk. Het maken van foto’s van het wegdek en de schade kan hierbij een goede hulp zijn. Ook getuigenissen van omstanders en een melding bij het politiebureau kan later van pas komen bij het aansprakelijkheidsonderzoek. U kunt schade claimen bij Rijkswaterstaat, de Provincie of de gemeente voor uw letselschade door de slechte staat van respectievelijk een rijks-, provinciale-, of lokale weg.

Rechtsbijstand letselschade Amsterdam

Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade na een auto-ongeluk, verlenen onze letselschade experts u gratis rechtsbijstand. Na een aansprakelijkheidsonderzoek, onderhandelingen met alle betrokken partijen en het vaststellen van uw schadevergoeding zullen wij vervolgens de schade claimen bij de aansprakelijke partij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor rechtsbijstand in de regio Amsterdam.