Bedrijfsongeval gehad

BedrijfsongevalBij een bedrijfsongeval is in Nederland in nagenoeg alle gevallen de werkgever aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Jaarlijks lopen gemiddeld ruim 220.000 werknemers, evenals ZZP-ers en uitzendkrachten, letselschade op als gevolg van een bedrijfsongeval. De meeste werknemers zijn binnen korte tijd weer volledig hersteld, maar het komt ook voor dat herstel langer duurt en in sommige gevallen is herstel helemaal niet meer mogelijk. Schakel daarom altijd de juridische hulp in van een specialist in letselschade door bedrijfsongevallen.

Onze letselschadespecialisten kunnen u gratis bijstaan en bezoeken thuis in Amsterdam.

Wat is een bedrijfsongeval?

Letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval kan op verschillende manieren ontstaan. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een kapotte machine
 • Losliggende kabels
 • Onveilige werksituaties
 • Een te hoge werkdruk
 • Te weinig veiligheidsinstructies

De meeste bedrijfsongevallen vinden op de volgende plekken plaats:

 • Een bouwplaats
 • Binnen het bedrijf
 • Tijdens werken aan de weg
 • In een instelling
 • Op een andere locatie van de onderneming
 • Tijdens woon-werkverkeer
 • Tijdens een rit met de auto van de zaak

Een bedrijfsongeval kan volgens de Arbowet omschreven worden als: “een gebeurtenis op het werk of onder werktijd, die direct tot schade aan de gezondheid leidt”.

Letselschade door bedrijfsongeval

Bij letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval kunt u met extra kosten te maken krijgen, bijvoorbeeld kosten voor medische zorg of extra kosten ter ondersteuning thuis. Wanneer u blijvende schade van uw letsel ondervindt, kunt u zelfs geconfronteerd worden met verlies van inkomen en gederfde levensvreugde. Behalve uw recht op materiele schadevergoeding, komt u dan tevens in aanmerking voor een immateriële schadevergoeding, ofwel smartengeld.

Wanneer werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval?

Om voor een schadevergoeding en smartengeld na een bedrijfsongeval in aanmerking te komen, moet u wel uw werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau aansprakelijk stellen. Voor veel werknemers is dit niet echt een leuke opgave. Niemand zit te wachten op ruzie of ‘gedoe’ met zijn/haar werkgever of opdrachtgever. U ontkomt er echter niet aan als u niet wilt blijven zitten met uw letselschade en de schade vergoed wilt krijgen.

Schakel daarom altijd de expertise en hulp in van onze letselschadespecialisten. Wij hebben ruime ervaring als het gaat om letselschade claimen na een bedrijfsongeval en dragen het keurmerk van het Register Letselschade. Wij zullen tevens nooit de verhouding uit het oog verliezen tussen u en uw werkgever, opdrachtgever of uitzendbureau. Daarbij komt dat doorgaans alle werkgevers tegen aansprakelijkheid voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval verzekerd zijn. Niet uw werkgever, maar diens verzekeringsmaatschappij zal uw letselschade vergoeden. Dit maakt het voor u wellicht iets gemakkelijker om uw werkgever aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval.

Is werkgever altijd aansprakelijk bij bedrijfsongeval?

In beginsel is de werkgever aansprakelijk als er een bedrijfsongeval plaatsvindt. Ook wanneer u van mening bent dat uw werkgever geen verwijt gemaakt kan worden. Volgens de wet is uw werkgever voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval puur theoretisch gezien bijna altijd aansprakelijk. VolgensEr zijn echter wel enkele uitzonderingen. De werkgever is niet aansprakelijk als hij het volgende kan aantonen:

 • Dat de werkplek veilig is.
 • Dat er op de werkplek voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 • Dat er voldoende veiligheidsinstructies zijn gegeven.
 • Dat er genoeg controle is geweest op de naleving van de veiligheidsinstructies.
 • Dat er afdoende rekening mee is gehouden dat die veiligheidsinstructies niet continu in acht worden genomen.
 • Dat er op de werkplek voldoende veiligheidsmiddelen aanwezig zijn.
 • Dat er voor de werknemers verzekeringen zijn afgesloten.
 • Dat roekeloosheid en/of opzet in het spel is.

In alle andere gevallen is de werkgever nagenoeg altijd aansprakelijk voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval. In de wet staat dat uw werkgever moet bewijzen dat hij niet aansprakelijk is voor uw letselschade. De bewijslast ligt dus bij de werkgever. Kan hij niets bewijzen, dan is hij juridisch gezien aansprakelijk voor uw opgelopen letselschade door het bedrijfsongeval. Vrijwel alle werkgevers zijn hiertegen verzekerd, waardoor 99% van de ongevallen gewoon gedekt zijn. U kunt zodoende met een gerust hart een letselschade expert Amsterdam inschakelen als u letselschade hebt opgelopen door een bedrijfsongeval.

Werkgeversaansprakelijkheid bij uitzendkrachten en ZZP-ers

Voor uitzendkrachten gelden exact dezelfde regels bij letselschade door een bedrijfsongeval. Als uitzendkracht bent u zelfs nog beter beschermd. Bij een ongeval op het bedrijf mag u namelijk zelf kiezen wie u aansprakelijk stelt. Het bedrijf waar u te werk bent gesteld of het uitzendbureau. Beide bedrijven zijn aansprakelijk voor uw totale letselschade.

Bent u ZZP-er? Dan wordt u formeel gezien als zelfstandig ondernemer. Echter komt het voor dat het wetsartikel, bedoelt voor werknemers, tevens van toepassing is op de ZZP-er binnen het bedrijf. In dat geval wordt u als ZZP-er met een werknemer gelijkgesteld, zodat u meer rechtsbescherming heeft bij letselschade door een bedrijfsongeval.

Letselschadevergoeding bij bedrijfsongeval

Wie door een bedrijfsongeval letsel oploopt, heeft recht op een letselschadevergoeding. Deze kan bestaan uit onder meer:

 • Kosten medische zorg
 • Extra reiskosten
 • Extra gemaakte overige (huishoudelijke) kosten
 • Inkomensverlies
 • Gederfde levensvreugde (smartengeld)
 • Juridische kosten

Letselschade door een bedrijfsongeval: Gratis rechtshulp

Door een bedrijfsongeval lijdt u heel snel schade. U moet eerst uw werkgever of opdrachtgever aansprakelijk stellen, wilt u deze schade vergoed krijgen. Uw letselschade loopt vanaf dat moment via de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever verder. Verzekeraars hebben meestal een andere kijk op een eerlijke letselschadevergoeding dan dat u die heeft, waardoor vrijwel altijd discussies ontstaan. Vaak gaan deze over de hoogte van de letselschadevergoeding, maar soms ook over de aansprakelijkheid. Zij werken immers voor uw werkgever en proberen zo min mogelijk uit te keren. U moet serieus overwegen of u zelf dit getouwtrek aan wilt gaan of dat u dit liever aan de letselschadespecialist van ons bureau overlaat. Vaak hebt u wel iets anders aan uw hoofd (uw herstel bijvoorbeeld). Bovendien hebt u volgens de wet recht op gratis juridische bijstand. Onze kosten (ons honorarium) worden namelijk ook verhaald op de aansprakelijke tegenpartij. Zij zijn verplicht deze kosten eveneens te vergoeden.

Thuisbezoek letselschade Amsterdam

Blijf niet zitten met letselschade door een bedrijfsongeval, omdat u bang bent voor de gevolgen tussen u en uw werkgever. Wij zullen er alles aan doen om te claimen waar u recht op hebt en er tegelijkertijd voor zorgen dat uw relatie in stand blijft. Bovendien, wij bezoeken u thuis, in Amsterdam.