Schadevergoeding ZZP’er na ongeval

Schadevergoeding ZZP ongevalVeruit de meeste ongevallen gebeuren in het verkeer of tijdens werktijd. Op het werk zijn tijdelijke arbeidskrachten als ZZP’ers relatief vaker het slachtoffer van een bedrijfsongeval dan vaste werknemers. Dat is vooral zo in de bouw, bleek uit recent onderzoek van de arbeidsinspectie.

Heeft u als ZZP’er letselschade opgelopen tijdens een ongeval op de werkvloer? Dat kan behoorlijk ingrijpend zijn en veel consequenties hebben, vooral omdat u als zelfstandig ondernemer  werkt. Bij een bedrijfsongeval is de opdrachtgever echter vaak aansprakelijk te stellen voor het ongeluk. Net als een medewerker in vaste dienst, hebt u dan ook als ZZP’er recht op kosteloze rechtsbijstand. Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies? Neemt u dan vandaag nog contact met ons op.

  • Vrijblijvend advies
  • Hulp van ervaren juristen, vaak kosteloos
  • Behoud van goede relatie met uw opdrachtgever

Letsel oplopen door een ongeval is voor ieder slachtoffer ingrijpend. Ineens staat uw wereld op zijn kop en moet er van alles geregeld worden. Huishoudelijke hulp, kinderopvang, minder inkomsten en een tegenpartij die niet wil meewerken. Wanneer u in loondienst werkzaam bent, wordt het salaris voor tenminste 70% doorbetaald door de werkgever. Bent u ZZP’er, dan zorgt een ongeval met letselschade echter vaak voor een acuut probleem. Uw inkomen valt immers weg als u niet kunt werken. Ook een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt in de praktijk vaak onvoldoende dekking.

Verhalen letselschade ZZP’er na bedrijfsongeval

Net als ieder ander heeft u als ZZP’er recht op een schadevergoeding indien een ander voor uw letselschade aansprakelijk is. De schadeveroorzaker dient dus al uw letselschade te vergoeden; hieronder vallen ook uw gemiste inkomsten.De hoogste Nederlandse rechter heeft in een uitspraak van 23 maart 2012 de mogelijkheden van ZZP’ers voor het aansprakelijk stellen van een opdrachtgever voor ongevallen tijdens het werk, verruimd. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft immers ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden waaronder velen werken.

Letselschade claimen als ZZP’er

Wilt u letselschade als ZZP’er claimen? Dat kan als is voldaan aan de voorwaardedat u voor wat betreft de zorg omtrent de veiligheid van uw werk afhankelijk bent geweest van de opdrachtgever. Zoals bijvoorbeeld bij gebruik van steigermateriaal en/of gereedschap. Ongevallen met ZZP’ers in de bouw komen het vaakst voor. Het aantal bedrijfsongevallen in de bouw neemt eerder toe dan af: de melding van ongevallen laat jaarlijks een lichte stijging zien. Ook het aantal zware ongevallen is de afgelopen jaren licht gestegen, zo blijkt uit onderzoeken van de arbeidsinspectie.

De inspectie vermoedt dat ongevallen in de bouw toenemen doordat werkzaamheden waar risico’s aan kleven, steeds vaker door ZZP’ers uitgevoerd worden. En ZZP’ers zullen vanwege de beperkte marges mogelijk niet genoeg in hun eigen arbeidsveiligheid investeren.

Heeft u als ZZP’er een ongeluk gehad? Dan is het gezien de gevolgen die dat kan hebben, uiterst belangrijk dat u goed laat uitzoeken of u als ZZP’er uw opdrachtgever aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade. Dat hoeft een goede relatie met uw opdrachtgever niet in de weg te staan: in Nederland zijn verreweg de meeste opdrachtgevers verzekerd tegen aansprakelijkheid bij ongevallen.

Rechtsbijstand voor ZZP’ers

Als een ander aansprakelijk is, dan heeft u ook als ZZP’er recht op kosteloze rechtsbijstand. De kosten voor juridische hulp zijn onderdeel van uw totale schade en moeten door (de verzekeraar van) de tegenpartij worden betaald. Als u ons inschakelt om uwzaak te behartigen, dan brengen wij u niets in rekening. Heeft u een letselschadezaak lopen bij een ander kantoor of via uw rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de voortgang? U kunt dan bij ons gerust een second opinion aanvragen. Wij beoordelen kosteloos hoe uw zaak er voor staat.

Gespecialiseerd in letselschade zelfstandigen

Een ongeval op het werk heeft zeker voor ZZP’ers vaak ook gevolgen voor de lange termijn. Het berekenen van de totale letselschade bij zelfstandigen is complex. Om een juiste inschatting te kunnen maken. die recht doet aan uw situatie, is specialistische kennis nodig. Ons kantoor heeft zich toegelegd op de behandeling van letselschade bij ZZP’ers en andere zelfstandig werkende ondernemers. Wij staan u graag bij; samen zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Bent u ZZP’er en hebt u vragen? Bel ons dan via 085 –877 17 74 of gebruik het contactformulier.