Tijdens werk van de steiger gevallen

Bedrijfsongeval steigerDe bouwnijverheid heeft de twijfelachtige eer om koploper te zijn als sector waarin de meeste werknemers slachtoffer worden van ernstige letselschade door een bedrijfsongeval. Een val van een steiger, dak of verdieping is één van de meest voorkomende oorzaken waardoor bouwvakkers in de ziektewet belanden. Is een medewerker tijdens het werk van de steiger gevallen, dan kan het letsel zelfs leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid en blijvende invaliditeit met een aanzienlijk verlies aan verdienvermogen. U bent voor uw inkomen dan namelijk afhankelijk van de ziektewet. Het is dan ook goed om te weten dat u uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk kunt stellen voor uw verlies aan verdienvermogen en alle andere letselschade door het bedrijfsongeval. In de regio Amsterdam kunt u kosteloos de juridische hulp van ons letselschadebureau inroepen, zodat u alle aandacht kunt vestigen op uw genezing. Wij doen er in de tussentijd alles aan om de maximale schadevergoeding te claimen bij de aansprakelijke verzekeraar en ervoor te zorgen dat uw inkomen uit de ziektewet wordt aangevuld.

Wat is de ziektewet?

Als u een vast contract heeft, betaalt uw werkgever uw volledige loon door tijdens ziekte. Er zijn echter steeds meer werknemers die via een uitzendbureau werken of een tijdelijk- of oproepcontract hebben. In dit geval hebben zij geen recht op loondoorbetaling, maar belanden zij in de ziektewet. Is een werknemer tijdens het werk van de steiger gevallen en zodanig gewond dat hij een langere periode niet kan werken, dan is de ziektewet van toepassing. U krijgt in de ziektewet 70% van uw dagloon voor een maximale periode van 2 jaar.

Letselschade na val van steiger

Bij een hoge val van een steiger loopt u het risico op ernstig rug-letsel, hoofdletsel, botbreuken, een whiplash en inwendige bloedingen. De kans is dan ook groot dat u na het bedrijfsongeval naar de spoedeisende hulp moet of zelfs met een ambulance moet worden vervoerd en voorlopig niet kunt werken. Direct na de val van de steiger heeft u dus al te maken met ziektekosten, ambulancekosten en misgelopen inkomsten. Vaak blijft het niet bij deze schadeposten. De letselschade door een val van de steiger kan ongemerkt en snel behoorlijk oplopen.

Als u geen vast contract heeft of via een uitzendbureau werkt, dan komt u in de ziektewet. Dit betekent dat u het met 70% van uw laatstverdiende loon moet rooien. De overige 30% valt onder de schadepost misgelopen inkomsten en kunt u als schadevergoeding claimen bij uw werkgever. Bent u van de steiger gevallen? Dan is het verstandig ons letselschadebureau in te schakelen om schadevergoeding te claimen bij uw werkgever. Uw werkgever wordt vertegenwoordigd door zijn verzekeraar en u moet van goeden huize komen om uiteindelijk tot een rechtvaardige schadevergoeding te komen.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Bent u van een steiger gevallen tijdens het uitvoeren van bouwwerkzaamheden, dan spreken we van een bedrijfsongeval. De werkgever is in dit geval vrijwel altijd aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk een wettelijke zorgplicht over de werknemers die hij in dienst heeft en is verantwoordelijk voor alle voorzorgsmaatregelen, instructies en beschermmiddelen. Als de werkgever niet bereid is uw kosten te vergoeden, dan zal hij met bewijs moeten komen dat het steigerongeval het gevolg is van opzet of roekeloos gedrag van de werknemer zelf. In de meeste gevallen zal de werkgever zijn aansprakelijkheid echter aanvaarden en een beroep doen op zijn bedrijfsongevallenverzekering. Deze verzekering dekt namelijk gewoon de kosten, waardoor het bedrijfsongeval de werkgever financieel nauwelijks raakt.

Rechtsbijstand na val van steiger

Als u buiten uw schuld in de ziektewet bent beland doordat u tijdens werktijd van de steiger bent gevallen, kunt u zich kosteloos juridisch laten bijstaan door ons letselschadebureau. Het is zeer raadzaam om altijd gebruik te maken van rechtsbijstand om te voorkomen dat uw schadevergoeding te laag uitvalt. De verzekeraar van uw werkgever kan namelijk misbruik maken van uw gebrek aan ervaring met letselschade en zodoende niet alle schadeposten dekken. De letselschade experts van B&J zijn ervaren onderhandelaars en neemt geen genoegen met minder dan de maximale schadevergoeding. Als u in de ziektewet beland door een bedrijfsongeval, dan zorgen wij ervoor dat de bedrijfsongevallenverzekering van uw werkgever het inkomen uit de ziektewet aanvult tot 100%. Ook voor alle overige materiële en immateriële letselschade claimen wij het maximale bedrag aan respectievelijk schadevergoeding en smartengeld.

Specialist bedrijfsongevallen

Als uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade door het steigerongeval, dan is onze juridische dienstverlening gegarandeerd kosteloos. Onze letselschade experts hebben veel ervaring met het onderhandelen met werkgevers en verzekeraars naar aanleiding van een bedrijfsongeval in de bouw waardoor het slachtoffer in de ziektewet zit. Wij gaan altijd tot het uiterste om ervoor te zorgen dat uw inkomen uit de ziektewet wordt aangevuld en dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op voor rechtsbijstand in Amsterdam of omstreken bij letselschade na een bouwongeluk.