Letselschade raad bij bedrijfsongeval of aanrijding

Letselschade raadLetselschade oplopen als gevolg van een ongeval is nooit leuk. U raakt misschien arbeidsongeschikt en krijgt in vrijwel de meeste gevallen te maken met extra kosten. Het is daarom zaak zo snel mogelijk uw letselschade te verhalen op de veroorzaker, de tegenpartij. Maar, hoe moet u dit doen? U dient te bewijzen dat u door toedoen van deze ander letsel hebt opgelopen. U dient dus te bewijzen dat iemand anders aansprakelijk is voor uw letselschade. Ook de letselschade die u zegt te hebben, moet u bewijzen. Met andere woorden, welk letsel is als gevolg van het ongeval aan uw lichaam of geest ontstaan en welke letselschade lijdt u hierdoor.

De regel is nog steeds, wie eist die bewijst. Het is daarom van belang zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen waarmee u de verzekeraar of rechter kunt overtuigen. Ook al ligt de aansprakelijkheid van uw letselschade nog zo voor de hand, sommige verzekeraars verlangen van u dat u echt alles bewijst. U kunt uw letselschade met onder meer foto’s, bonnetjes, facturen en doktersverklaringen hardmaken. Het bewijzen van toekomstschade levert echter vaak problemen op, want hoe kunt u zoiets nu al bewijzen? Uw letselschade is dan het verschil wat u zonder ongeval zou hebben verdiend en wat u zult gaan verdienen na het ongeval. Ook de kosten spelen hierbij een rol. Deze situaties worden veelal geschat.

Rechtsbijstandverzekering of letselschadeadvocaat

Natuurlijk hoeft u niet per se een letseladvocaat of letselschadebureau in te schakelen om uw letselschade te claimen. U doet wellicht liever een beroep op uw rechtsbijstandverzekering, omdat dit gratis is? Toch kleven hier veel nadelen aan, omdat u dan te maken krijgt met twee verzekeraars tegenover elkaar die beiden zo min mogelijk willen betalen. Het kost uw rechtsbijstandsverzekeraar immers ook geld om uw belangen te behartigen. Bovendien beschikken zij niet altijd over de bij letselschadezaken benodigde juridische kennis.

De specialisten van ons letselschadebureau zullen er alles aan doen om te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. En bovendien is dat voor u in negen van de tien gevallen nog gratis ook, omdat ons honorarium eveneens wordt verhaald op de tegenpartij. Gelukkig eindigt het overgrote deel van de letselschadedossiers zonder tussenkomst van een rechter, waardoor het niet nodig is om een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Bewijs letselschade aanrijding

Vanaf het moment dat een ongeval plaatsvindt, lijdt u letselschade. Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding, probeer dan ter plaatse zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen, indien uw toestand dit toelaat. Hierbij kunt u denken aan:

  • Vraag andere automobilisten en omstanders of en wat zij hebben gezien van het ongeval dat uw letselschade heeft veroorzaakt. Noteer hun namen, adressen en telefoonnummers. Ga eventueel later nog eens terug naar de plek van de aanrijding, bel bij omliggende huizen aan en vraag goed door of men werkelijk iets gezien heeft of dat men alleen het verhaal van een ander heeft gehoord of dat men misschien pas na het horen van de klap omgekeken heeft.
  • Laat de politie bellen. Zij maken een proces-verbaal op. Helaas komt het nog wel eens voor dat dit proces-verbaal niet klopt met de werkelijke toedracht. Zorg daarom zelf voor een duidelijke verklaring. Vraag tevens namen en telefoonnummers van de agenten, zodat u later contact op kunt nemen om te checken of het door hun opgenomen proces-verbaal overeenkomt met uw verklaring. Vraag of zij het dagrapport aan u voorlezen.
  • Maak zelf aantekeningen van de plek waar de aanrijding plaatsvond en u letselschade heeft opgelopen. Noteer straatnamen, de plek waar auto’s stonden, wie er bij het ongeval betrokken waren, fietsen die er lagen en de breedte van de weg.
  • Probeer foto’s te maken, bijvoorbeeld met uw telefoon. Leg de situatie vast evenals de schade aan uw voertuig. Ga desnoods met een goed fototoestel terug naar de plek van de aanrijding.

Bewijs bedrijfsongeval / ongeval tijdens werktijd

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Dan zal uw werkgever moeten bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om een veilige werkomgeving te creëren voor u en uw collega’s, waardoor u eigenlijk geen letselschade kon oplopen tijdens uw werkzaamheden. Ook bij een ongeval op uw werk is het verstandig zoveel mogelijk vast te leggen als bewijs.

  • Vindt het bedrijfsongeval tijdens het uitoefenen van uw werk plaats? Meldt dit dan direct bij uw meerdere of bij degene die voor de veiligheid verantwoordelijk is. Ook kleine bedrijfsongevallen met letselschade, die wellicht in uw ogen weinig voorstellen, dient u vast te leggen. Denk aan een verzwikte enkel of een gekneusde vinger. U kunt nooit voorspellen of u hier later last van blijft houden en u moet altijd bewijzen dat u uw letsel heeft opgelopen tijdens het werk. Bij ernstige bedrijfsongevallen moet de werkgever altijd de Arbeidsinspectie inschakelen.
  • Leg alle klachten vast of laat dit doen. Meestal werd er in bedrijven al eerder geklaagd over de werkomstandigheden voordat een bedrijfsongeval zich voordoet. Denk aan de hoge werkdruk, het niet dragen van werkschoenen, gehoorbeschermers, reflecterende kleding of handschoenen. Meldt keer op keer de klachten, zowel bij functioneringsgesprekken als bij werkoverleg. Geef de klachten eveneens door aan personeelszaken, de ondernemingsraad of een Arbo-coördinator. Hoe meer mensen er vanaf weten, hoe meer bewijzen er zijn als er echt letselschade ontstaat.

Letselschade als gevolg van beroepsziekte

Als werknemer heeft u recht op veilige werkomstandigheden. Raakt u met uw hand bekneld in een machine, omdat de beveiliging ontbreekt? Dan is uw letselschade gemakkelijk te bewijzen. Bij letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval is in beginsel de werkgever altijd aansprakelijk. Bij beroepsziekten ligt dat een stuk complexer.

Recent heeft de Hoge Raad nogmaals uitgesproken dat wanneer er sprake is van een beroepsziekte het slachtoffer moet bewijzen dat zijn/haar ziekte (letselschade) ook daadwerkelijk door de uitgevoerde werkzaamheden is ontstaan. In de praktijk blijkt dit niet mee te vallen. Krijgt u bijvoorbeeld RSI, dan wordt al snel aangevoerd dat dit ook thuis bij het computeren ontstaan kan zijn. En hebt u als stratenmaker hevige rugpijn gekregen? Dan wordt niet alleen naar uw werk gekeken, maar ook wat u daarbuiten allemaal doet. Andere omstandigheden spelen dus ook een grote rol bij de bewijslast van uw letselschade.

Of u nu letselschade als gevolg van een aanrijding, een ongeluk op het werk of ander ongeval, het is verstandig altijd een deskundige van in te schakelen. Wilt u hulp bij letselschade in Amsterdam, bel ons dan gerust voor een eerste advies.