Schadeafwikkeling aanrijding politieauto

Aanrijding politie-autoU heeft misschien wel eens meegemaakt dat u ineens verrast werd door een politieauto die met hoge snelheid voorbijraasde. Ook al reed hij met zwaailicht en sirene, met de radio aan in een goed geïsoleerde auto merkt u de politieauto pas op het laatste moment op. Het is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de politieauto om een aanrijding met nietsvermoedende medeweggebruikers te voorkomen. Daarnaast dienen de medeweggebruikers te allen tijde te anticiperen op onverwachte situaties op de weg. Hoe gaat schadeafwikkeling in zijn werk na een aanrijding met een politieauto?

Als u bent aangereden door een politieauto, dan zal een aansprakelijkheidsonderzoek moeten uitwijzen wie er schuldig is aan de aanrijding en dus aansprakelijk is voor uw letselschade. Aangezien de bestuurder van een politieauto het recht heeft om verkeersregels te negeren, lijkt de schadeafwikkeling misschien een onbegonnen zaak. Schakel voor de afwikkeling van letselschade daarom altijd een letselschadebureau in om u juridisch bij te staan als u bent aangereden door een politieauto. De letselschade experts van B&O Letselschade schuwen geen enkele partij en verzorgen dus ook de schadeafwikkeling bij letselschade na een aanrijding met een politieauto.

Landelijk werkzaam, altijd bezoek aan huis;
Kosteloze schadeafwikkeling bij letselschade;
 Letselschadebureau met het keurmerk van het Register Letselschade

Wilt u direct bekijken welke mogelijkheden u heeft na een aanrijding? Bel ons dan, of doe de letselschadecheck.

Zit ik altijd fout als ik ben aangereden door een politieauto?

Nee. De bestuurder van een politieauto kan in vrijwel alle verkeerssituaties voorrang afdwingen bij andere weggebruikers, maar dit betekent niet dat hij volledig boven de wet staat. De bestuurder kan wel degelijk aansprakelijk gesteld worden voor uw letselschade als u bent aangereden door een politieauto. Wanneer een politieauto afwijkt van de verkeersregels dan dient daar een goede reden voor te zijn. Daarnaast moet hij optische- en geluidssignalen voeren om andere weggebruikers attent te maken op zijn aanwezigheid.

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het gerechtvaardigd om van de verkeersregels af te wijken zonder het gebruik van zwaailicht en sirene. Ook zijn er aanvullende regels waar een politieauto zich aan moet houden wanneer hij van de verkeersregels afwijkt. Een politieauto mag bijvoorbeeld slechts met 20 kilometer per uur door rood licht rijden om het risico op een aanrijding zoveel mogelijk te beperken. Als een politieauto gebruik maakt van de vluchtstrook, de stoep of een busbaan, dan moet hij zijn snelheid altijd aanpassen op de situatie om aanrijdingen te voorkomen.

Aansprakelijkheid bestuurder politieauto

Als u bent aangereden door een politieauto, kunt u de bestuurder van de politieauto aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Doordat het een politieauto is toegestaan om de verkeersregels te negeren, is het niet eenvoudig om zijn schuld te bewijzen. U zult moeten aantonen dat u bent aangereden door een politieauto als gevolg van bijvoorbeeld roekeloosheid of het onjuist toepassen van de voorrangsregels. Ons letselschadebureau kan u helpen met het aansprakelijk stellen van de bestuurder van de politieauto en met de rest van uw schadeafwikkeling.

Schadeafwikkeling na aanrijding met politieauto

Aangezien het vrij lastig is om aan te tonen dat de politieauto schuldig is aan het ongeval, is het verstandig om de schadeafwikkeling over te laten aan een letselschade expert. Ons letselschadebureau is volledig op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent verkeersongevallen met voorrangsvoertuigen zoals een politieauto. Nemen wij uw zaak aan, dan voeren wij de aansprakelijkheidsdiscussie en doen wij de onderhandelingen met de betrokken partijen. Als vaststaat dat de u zelf geen schuld heeft aan de aanrijding met de politieauto, dan helpen wij u gratis met de schadeafwikkeling.

Welke schade kan ik verhalen?

Als vaststaat dat u buiten uw schuld om bent aangereden door een politieauto, zullen wij een inventarisatie maken van al uw schadeposten. Uw schadeposten bestaan o.a. uit alle ziektekosten inclusief eigen risico, reparatiekosten van uw auto, aanpassingen aan uw woning en inkomensverlies. Ons letselschadebureau maakt ook een schatting van de kosten die u in de toekomst nog zult maken als gevolg van uw letsel. Bij de schadeafwikkeling na een aanrijding met een politieauto berekenen wij voor pijn, verdriet en andere psychische schade een bedrag aan smartengeld. Dit doen wij aan de hand van factoren als leeftijd, duur van het letsel en mate van blijvende invaliditeit.

De laatste stap in de schadeafwikkeling is het daadwerkelijk claimen van uw schadevergoeding. Wij dienen de schadeclaim in bij het politiecorps dat verantwoordelijk is voor de aansprakelijke bestuurder of kloppen direct aan bij diens verzekeraar. Als de aansprakelijke partij akkoord gaat met de hoogte van de schadevergoeding, dan krijgt u het bedrag op uw eigen rekening gestort. Mocht de tegenpartij bezwaar maken, dan kan desnoods een letselschade advocaat worden ingeschakeld om een procedure te starten.

B&O Letselschade voor schadeafwikkeling letselschade Amsterdam

Letselschadebureau B&O Letselschade is een deskundige en betrokken partner bij schadeafwikkeling nadat u bent aangereden door een politieauto. Onze letselschade experts nemen u al het juridische werk uit handen zodat u zich alleen maar zorgen hoeft te maken over een voorspoedig herstel van uw letsel. Wij doen een aansprakelijkheidsonderzoek, voeren onderhandelingen, inventariseren uw schadeposten en claimen uw letselschade. Ben u aangereden door een politieauto en zoekt u rechtsbijstand in Amsterdam of omgeving voor uw schadeafwikkeling? Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijke afspraak bij u thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *