Schadeposten

Om u een indruk te geven van mogelijke schadeposten bij letselschade hebben wij voor u een overzicht gemaakt:

Verlies van verdienvermogen

Bijvoorbeeld: lager salaris, loon in natura, pensioenverlies, provisie, 13e maand, levensloopregeling, onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, auto van de zaak, vakantiegeld, laptop, mobiele telefoon enzovoorts.

Andere kosten voor zelfstandigen, naast het verlies van arbeidsvermogen

Zelfstandigen die hun arbeidsvermogen verliezen, lijden bijkomende verliezen zoals: zelfstandigenaftrek, afschrijvingen, auto van de zaak of gedwongen verkoop van het bedrijf.

Reiskosten

Kosten voor het vervoer naar bijvoorbeeld een arts of een fysiotherapeut. U moet bijvoorbeeld met een taxi, omdat u zelf geen auto meer kunt rijden. Misschien moet u een eigen bijdrage betalen voor speciaal rolstoelvervoer of hebt u een grotere auto nodig met extra voorzieningen. Ook parkeerkosten vallen onder deze schadepost.

Ziektekosten

Maakt u kosten voor protheses of aangepaste schoenen? Dat valt onder de schadepost ziektekosten. Ook ziektekosten die vallen onder eigen risico, niet-verzekerde kosten zoals fysiotherapie of andere vormen van (alternatieve) therapie maken deel uit van deze schadepost.

Aanpassingen in huis

Kosten die u maakt vanwege een verhuizing naar een aangepaste woning of voor de aanpassingen die er in uw huis nodig zijn door uw beperkingen (traplift, aangepast toilet, valbeugels enz.). Maar ook verhoogde kosten voor gas, water en licht omdat u nu hele dagen thuis bent of kosten omdat u vaker kinderoppas nodig hebt, komen in aanmerking.

Huishoudelijke hulp

De kosten die u moet maken om huishoudelijke hulp in te huren, omdat u bepaalde huishoudelijke taken als gevolg van het ongeval niet meer zelf kunt uitvoeren.

Zelfredzaamheid

Voor werkzaamheden in en rond uw huis die u vroeger zelf deed, moet u nu kosten maken. Bijvoorbeeld kosten voor onderhoud aan uw huis en tuin, voor de reparatie van uw fiets of het schoonmaken van uw auto.

Annuleringen, opzeggingen, zinloos geworden uitgaven

Moet u een vakantie annuleren? Hebt u een abonnement op een sportschool waar u geen gebruik meer van kunt maken? Maakt u kosten voor een hobby die u niet meer kunt uitoefenen (paard, motorfiets, e.d.)? Die kosten vallen onder deze schadepost.

Smartengeld

Smartengeld heeft betrekking op immateriële schade, zoals geestelijke en lichamelijke pijn en gemiste levensvreugde. Dit is een schadepost waarvoor u geen kosten maakt, maar waarvoor wel een financiële vergoeding mogelijk is.