Smartengeld na ongeluk

Smartengeld na ongelukSmartengeld is de schadevergoeding die u ontvangt voor emotionele of immateriële letselschade na een ongeval. Smartengeld is wezenlijk anders dan de schadevergoeding die u ontvangt voor uw  materiële letselschade. Materiële letselschade is namelijk vrij exact uit te rekenen aan de hand van concrete rekeningen en verwachte kosten in de toekomst.

Bij immateriële letselschade is er echter geen sprake van concrete kosten die doorberekend kunnen worden aan de tegenpartij. Bij het berekenen van smartengeld wordt er een waarde toegekend aan uw psychische lijden als gevolg van een ongeval. Door het uitkeren van smartengeld wordt uw immateriële letselschade erkent en getracht om het leed door gederfde levensvreugde, chronische pijn en psychische schade zoveel mogelijk te verzachten.

Wilt u smartengeld claimen na een ongeval? Wij kunnen u kosteloos bijstaan.

Gederfde levensvreugde

Er is sprake van gederfde levensvreugde als u door de gevolgen van een ongeval minder plezier in het leven ervaart. Stel dat u blijvend invalide bent geraakt door een auto-ongeluk, in een rolstoel bent beland en hierdoor op zondagochtend niet meer kunt voetballen. Ook uw jaarlijkse fietsvakantie met de familie kunt u voorgoed vergeten. Door het auto-ongeluk kunt u veel dingen niet meer doen waar u vroeger veel plezier aan beleefde. De aansprakelijke partij moet smartengeld uitkeren om uw gederfde levensvreugde te compenseren.

Chronische pijn

Chronische pijn kan u het leven behoorlijk moeilijk maken. Ook al kunt u na het ongeval weer aan het werk en uw leven weer enigszins oppakken, u wordt door uw chronische pijn constant herinnert aan het ongeval. Na een kop-staartbotsing heeft u misschien een whiplash opgelopen. Ernstige whiplash klachten blijven soms jarenlang aanhouden en gaan bij sommige mensen nooit meer over. Misschien raakt u door aanhoudende nek- en hoofdpijn eerder vermoeid en bent u altijd de eerste die naar huis gaat op een feestje, terwijl u vroeger altijd graag tot het einde bleef. Het ongemak van chronische pijn is een reden om smartengeld te eisen van de aansprakelijke partij.

Psychische schade

Een ongeval meemaken kan zeer ingrijpend zijn en uw leven voorgoed veranderen. Zelfs als u lichamelijk volledig herstelt van uw letsel, kan de psychische schade u permanent blijven achtervolgen. De psychische schade na een ongeval kan vele vormen aannemen. Misschien heeft u een ernstige angststoornis ontwikkeld en durft u zich niet meer te begeven in het verkeer. Ook als u concentratiestoornissen heeft opgelopen bij een whiplash, spreken we van psychische schade. Om u te compenseren voor het ongemak van uw psychische schade na een ongeval, kunt u smartengeld eisen van de aansprakelijke partij.

Smartengeld berekenen

Smartengeld is een schadevergoeding voor immateriële letselschade waar geen concrete kosten aan verbonden zijn. Het berekenen van smartengeld is dus geen kwestie van alle rekeningen bij elkaar optellen en declareren bij de aansprakelijke partij. Het bedrag dat u aan smartengeld kunt ontvangen is voornamelijk gebaseerd op subjectieve factoren die voor interpretatie vatbaar zijn. Dit leidt vaak tot stevige discussies tussen de eisende partij en de aansprakelijke partij. U doet er dus verstandig aan om smartengeld te laten berekenen door een ervaren letselschade expert. Ons letselschadebureau is gespecialiseerd in het berekenen van smartengeld en het voeren van onderhandelingen met verzekeraars.

Wij bepalen smartengeld onder andere aan de hand van de volgende factoren.

  • Aard en ernst van letsel
  • Duur van herstel
  • Blijvende gevolgen van het letsel
  • Leeftijd en geslacht
  • Mate en aard van aansprakelijkheid
  • Uitgekeerde bedragen aan smartengeld in het verleden

Bij het bepalen van smartengeld wordt tevens gebruik gemaakt van de smartengeldgids.

Voorbeelden smartengeld bedragen

Kneuzingen door val in tram: € 1000,-

In 2011 loopt een 53-jarige vrouw verwondingen op als de tram waar zij inzat bij een verkeersongeval betrokken raakt. Door de aanrijding valt zij van haar stoel en kneust hierbij haar ribben, elleboog en schouder. Zij krijgt te maken met een herstelperiode van drie maanden en haar reeds aanwezige psychische klachten zijn verergerd. De rechtbank in Amsterdam kent € 1000,- aan smartengeld toe voor haar immateriële letselschade.

Schouderletsel door fietsongeval: €10.000,-

Een man van 35 jaar oud krijgt een eenzijdig fietsongeval door slecht wegdek. Na meerdere operaties is de conclusie dat zijn rechterschouder voor 8% blijvend invalide is geraakt. Hij moet aangepast werk verrichten omdat hij niet meer in staat is om zware objecten te tillen. Door het ongeval heeft hij dagelijks pijnklachten die hem dikwijls uit zijn slaap houden. Ook is hij beperkt in het uitoefenen van zijn geliefde hobby en sport. De rechtbank in Den Bosch keert hem € 10.000,- aan smartengeld uit.

Hersenletsel door bedrijfsongeval: €100.000,-

In 2007 raakt een 59-jarige man arbeidsongeschikt als gevolg van neurologische klachten. Hij laat zijn klachten onderzoeken en zijn klachten blijken het gevolg van het werken met giftige stoffen zoals methanol. Hij heeft zijn letselschade opgelopen toen hij voor dezelfde werkgever de functie van operator bekleedde in 1994. Door zijn hersenletsel heeft de man loopproblemen en moeite met praten. De rechter keert € 100.000,- aan smartengeld uit omdat er sprake is van ernstige immateriële letselschade.

Rechtsbijstand bij immateriële letselschade

Vergeleken met de Verenigde Staten en veel andere Europese landen zijn de bedragen die in Nederland aan smartengeld worden uitgekeerd relatief laag. Dat is een goede reden om het berekenen van smartengeld over te laten aan een ervaren letselschade expert. Ons letselschadebureau claimt het maximale bedrag aan smartengeld bij immateriële letselschade. Als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw immateriële letselschade, dan is onze juridische dienstverlening kosteloos. Naast een bedrag aan smartengeld claimen wij ook een schadevergoeding voor al uw overige letselschade als gevolg van het ongeval.