Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Smartengeld is een financiële vergoeding voor immateriële schade die u hebt geleden. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de ernst van uw letsel en van de gevolgen die dat letsel heeft op uw persoonlijke omstandigheden.

Kortom, u krijgt een hogere vergoeding als u blijvend letsel hebt opgelopen dat u hindert in uw dagelijks leven. De hoogte van de vergoeding hangt ook af van de operaties die u hebt moeten ondergaan, de pijn die u hebt gehad, littekens die u hebt overgehouden en eventueel geestelijk letsel.

Terug naar het overzicht