Verjaring van een letselschadezaak. Wanneer is dat?

U moet een letselschadezaak binnen een wettelijk vastgestelde termijn starten. Bent u te laat, dan kunt u geen schade meer claimen. Bij letselschade geldt in principe een termijn van vijf jaar. De tijd gaat in vanaf het moment dat u weet dat u schade hebt geleden en ook weet wie de veroorzaker is. Is er al meer dan vijf jaar verstreken, dan is uw zaak verjaard. Dat betekent dat u geen mogelijkheid meer hebt om schade te claimen – behalve misschien in uitzonderlijke gevallen.

Terug naar het overzicht