Gevallen in de tram en gewond geraakt

Gevallen in de tramDe tram is een comfortabel en veilig alternatief voor de auto om u te verplaatsen door Amsterdam. U heeft minder last van het drukke stadsverkeer en bereikt toch snel en voordelig uw eindbestemming. De kans op letsel door een tramongeval is relatief klein, maar wat moet u doen als u bent gevallen in de tram en gewond bent geraakt? De kans is aanwezig dat de vervoerder aansprakelijk is voor uw letselschade en dat u recht heeft op een schadevergoeding. Als u gewond bent geraakt doordat u bent gevallen in de tram, kunt u een letselschadebureau inschakelen om de trambestuurder, vervoerder of diens verzekeraar aansprakelijk te stellen.

Als de wederpartij aansprakelijk is voor uw letselschade, claimen wij kosteloos uw schadevergoeding. Wij zijn niet alleen actief in Amsterdam, maar bezoeken u ook in de rest van Nederland.

Letselschade gevallen in de tram

Als u bent gevallen in de tram, dan loopt u het risico op lichamelijk letsel zoals botbreuken, whiplash, hersenletsel of zelfs een dwarslaesie. U maakt kosten doordat u misschien in het ziekenhuis moet worden opgenomen, niet kunt werken, een oppas moet betalen voor de kinderen of een aangepast toilet moet laten aanleggen in uw huis. U kunt voor alle kosten en misgelopen inkomsten een schadevergoeding eisen van de aansprakelijke partij. Ons letselschadebureau helpt u met het vaststellen van de schadeposten en de hoogte van uw schadevergoeding.

U kunt ook immateriële letselschade oplopen als u bent gevallen in de tram. Immateriële letselschade bestaat uit de psychische gevolgen van het ongeval die niet in geld zijn uit te drukken. Misschien heeft u nadat u bent gevallen in de tram regelmatig last van angstaanvallen of bent u depressief geworden doordat u arbeidsongeschikt bent geraakt. Alle psychische schade en gederfde levensvreugde naar aanleiding van het ongeval is reden om smartengeld te eisen van de aansprakelijke partij. Het berekenen van smartengeld is een specialistische klus waarvoor u ons letselschadebureau kunt inschakelen.

Aansprakelijkheid vervoerder

Als u in het bezit bent van een geldig vervoersbewijs, mag u verwachten dat u veilig van punt A naar punt B wordt gebracht. De vervoerder heeft namelijk een wettelijke zorgplicht tegenover zijn reizigers. Dit houdt in dat de vervoerder alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om letsel onder zijn reizigers te voorkomen. Volgens artikel 8:105 van het Burgerlijk Wetboek is de vervoerder aansprakelijk voor letsel die reizigers oplopen in het openbaar vervoer mits er geen sprake is van overmacht of eigen schuld. Als u bent gevallen in de tram en gewond bent geraakt, dan kunt u de vervoerder aansprakelijk stellen.

Voor een voorspoedige afwikkeling van uw letselschade is het van belang dat u de vervoerder zo snel mogelijk na het ongeval aansprakelijk stelt. Ten eerste is het eenvoudiger om bewijsmateriaal en getuigen te vinden als het ongeval kortgeleden heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt er een verjaringstermijn van drie jaar bij ongevallen in het openbaar vervoer. U moet de vervoerder dus binnen drie jaar aansprakelijk stellen vanaf het moment dat u bent gevallen in de tram en gewond geraakt. Het is altijd verstandig om direct een melding bij de trambestuurder te maken als u bent gevallen in de tram. Neem ook zo spoedig mogelijk contact op met de vervoersmaatschappij om te melden dat u bent gevallen in de tram en gewond geraakt.

Rechtsbijstand slachtoffer na ongeval in tram

Omdat de vervoersmaatschappij een sterke en ervaren partij is als het gaat om de juridische afwikkeling van letselschadezaken, is het verstandig om uw belangen te laten behartigen door een letselschade expert. Ons letselschadebureau stelt de vervoerder aansprakelijk, berekent uw schadevergoeding en onderhandelt met de vervoersmaatschappij en diens verzekeraar. Als u een letselschade expert achter u heeft staan, loopt u niet de kans om uit het veld geslagen te worden door ervaren onderhandelaars en een te lage schadevergoeding te ontvangen. Wij doen er alles aan om maximale schadevergoeding te claimen voor uw letselschade doordat u bent gevallen in de tram.

B&O Letselschade

Omdat het claimen van letselschade voor u waarschijnlijk geen dagelijkse kost is, neemt B&O Letselschade u al het juridische werk uit handen. Als de vervoersmaatschappij volledig aansprakelijk is voor uw letselschade doordat u bent gevallen in de tram, is onze rechtsbijstand gratis. De kosten van de rechtsbijstand worden namelijk als schadepost toegevoegd aan de schadevergoeding die wij bij de vervoersmaatschappij zullen indienen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor rechtsbijstand in de regio Amsterdam als u bent gevallen in de tram en gewond geraakt.