Onze werkwijze

U hebt letselschade opgelopen bij een ongeval. Wat nu?

Snel advies – stap 1

Een ander heeft letselschade bij u veroorzaakt. U wilt nu weten of u die schade vergoed kunt krijgen en hoe dat in z’n werk gaat. Voor een snel advies belt u ons op 085-8771774 of vult u het contactformulier in.

Een van onze letselschadejuristen zoekt uit wat uw mogelijkheden zijn: komt u in aanmerking voor letselschadevergoeding? Hebt u recht op gratis rechtsbijstand?

Wij nemen contact met u op om in alle rust uw mogelijkheden in detail te bespreken. Zodat u weet waar u aan toe bent. U hoeft ons pas na dit gesprek te laten weten of u ervoor kiest om onze hulp in te schakelen.

Bezoek bij u thuis in Amsterdam – stap 2

Kiest u voor B&O Letselschade? Dan maken wij graag persoonlijk kennis met u. Wij komen bij u langs in Amsterdam voor een gesprek. Wij bespreken dan hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wat de geschatte omvang is van uw letselschade en hoe wij uw zaak gaan aanpakken.

Uw letselschadejurist maakt een verslag van dit gesprek, zodat alle relevante informatie overzichtelijk op papier komt. U krijgt dit verslag ook toegestuurd, zodat u kunt nalezen of alles klopt.

Contact met verzekeraar en aanvraag eerste voorschot – stap 3

U wilt uw letselschade vergoed krijgen. Daarvoor moet de tegenpartij aansprakelijk worden gesteld. Dat regelen wij voor u. Wij nemen daarvoor contact op met de verzekeraar van de tegenpartij. Dat gebeurt vlak voor of vlak na het kennismakingsgesprek met u.

Wij vragen de verzekeraar van de tegenpartij ook meteen om een eerste voorschot op uw letselschadevergoeding. Zo komt u niet in financiële problemen.

Contact met medisch adviseur en inventarisatie letselschade – stap 4

U zult (als eisende partij in de zaak) moeten bewijzen dat uw letsel is veroorzaakt door het ongeval. Het is ook van belang om heel precies vast te stellen waaruit het letsel bestaat. Dat is meestal niet eenvoudig. Wij werken daarvoor samen met een medisch adviseur. Deze gespecialiseerde arts verzamelt en beoordeelt alle medische gegevens die te maken hebben met het ongeval. De arts bespreekt de resultaten met uw letselschadejurist voor de verdere behandeling van uw dossier. Vanwege het beroepsgeheim van de arts, worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe inventariseert u uw letselschade? U kunt pas schade verhalen op de ander als duidelijk is welke schade u lijdt; letselschade en smartengeld. Wij raden u aan om heel precies bij te houden welke kosten u maakt en welke artsen of therapeuten u bezoekt. Bewaar daarom alle bonnen en rekeningen en noteer alle data van uw bezoeken aan specialisten. Lijdt u ook schade door gemiste inkomsten of doordat u uw studiejaar niet kunt afmaken? Uw letselschadejurist neemt dat ook mee in het dossier.

Afwikkeling letselschade – stap 5

Een goede afwikkeling van uw letselschade heeft soms extra tijd nodig. Wij kunnen pas uw schade berekenen als u bent genezen of wanneer duidelijk is wat de gevolgen zijn van het ongeval voor de rest van uw leven. U claimt namelijk de schade die u hebt geleden én de schade die u nog zult lijden omdat u bijvoorbeeld niet meer hetzelfde werk kunt doen als voor het ongeval.

Als u en uw tegenpartij het eens zijn over de schadevergoeding, legt u dat vast in een speciale overeenkomst; de vaststellingsovereenkomst. Wij lopen die overeenkomst nauwgezet met u door. Na ondertekening voor akkoord wordt de schadevergoeding aan u uitgekeerd.